SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

piątek 7.05.2021 r.
godz. 20:00

Spotkanie koleżeńskie jest to nieformalne spotkanie,
które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei,
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem
na spędzanie wolnego czasu po intensywnych obradach.

Wstęp dodatkowo płatny zgodnie ze stawkami podanymi na stronie: www.zjazdptohd.pl/rejestracja.php
Wydarzenie fakultatywne - dodatkowo płatne
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Więcej informacji wkrótce.